خیلی سعی میکند عصبانی باشد...داد بزند ...هوار کند...حرف های تند به کار ببرد ...کاری کند که ناراحت شوی...عمدا لج کند عذابت دهد قهر شود...دیر دیر جوابت را بدهد...با مشتهایش محکم به سینه ات بکوبد و تو تکان هم نخوری...اما اخرش...خسته میشود...گریه میکند...ارام میشود...خوابش میبرد...و فردایش تو همان مردی میشوی که قبلا بودی...

روزت فرخنده بانوی شرقی...


+ گفتي صدايت ابري است

باران باريد

 در به كار بردن تعبيرهاي شاعرانه

احتياط كن

 مثلا ممكن است بگويي

در چشمانت درياست

با حال و هواي اين روزهاي من

سيل راه بيافتد

 از من گفتن بود...*

ساره دستاران

+ عنوان از سید علی صالحی

وبلاگ بیست ویک

+ دوشنبه ۲۷ شهریور۱۳۹۱ نیلوفر فرجیان |